We turn blueprints into reality

MCKB in brief

We are one of the leading general contractors operating in Poland and are committed to delivering top-tier projects for our clients.

We build spaces for people.

What defines our company DNA is the notion that construction is not only about raising solid buildings, but also about shaping people’s future interactions. These are places where people are going to live their lives, work and grow. We think of construction as something that shapes our environment.

30

years
of experience

150

completed
projects

240

trusted
subcontractors

0

TRIR

Our offer

Generalne
Wykonawstwo

Design & Build
Build to Print
Build to Suit
Rewitalizacje

Instalacje systemów
technologicznych

Instalacje technologiczne
Instalacje procesowe
Automatyka (AKPiA)
HVAC
BMS

Konsulting
inwestycyjny

Budżetowanie
Pozyskiwanie terenów
Value engineering

24/7 obsługa
obiektu

Zarządzenie obiektem
Serwis
Naprawy pogwarancyjne

W procesie inwestycyjnym przeprowadzonym w systemie generalnego wykonawstwa zapewniamy:

 • Kompleksową realizację inwestycji zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów w ustalonym czasie i budżecie.
 • Analizę dokumentacji projektowej pod względem optymalnych rozwiązań alternatywnych przy zachowaniu najwyższej jakości.
 • Zarządzanie i koordynację procesu budowy przez doświadczony zespół kierowniczy.
 • Przewidywanie i eliminowanie potencjalnego ryzyka w procesie budowy poprzez planowanie i stałą kontrolę bezpieczeństwa robót.
 • Wykonanie inwestycji przyjaznej zarówno dla środowiska naturalnego i użytkowników.
 • Kompleksowe przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego i użytkowania.

Budujemy przyjazne
przestrzenie dla ludzi

Jako profesjonalny generalny wykonawca bierzemy pełną odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu budowy, zapewniamy sprawny dwudziestoczterogodzinny serwis gwarancyjny, a także szkolimy pracowników Inwestora odpowiedzialnych za eksploatację. Dla pełnego komfortu naszych klientów oferujemy również usługę kompleksowego zarządzania obiektem w czasie eksploatacji.We are proud
of our work

Our experience

Our approach

Budujemy bezpiecznie

Budujemy bezpiecznie

 • Naszym priorytetem jest zero wypadków. Dążymy do tego, aby wyeliminować lub ograniczyć występowanie wszelkich zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi.
 • Nieustannie doskonalimy nasze działania na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz podnosimy poziom świadomości naszych pracowników poprzez liczne szkolenia i warsztaty.
 • Nasz Zintegrowany System Zarządzania spełnia wymagania międzynarodowej normy ISO 45001.
 • Jesteśmy członkiem zrzeszonym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

 

Dbamy o najwyższą jakość

Dbamy o najwyższą jakość

 • Cieszymy się, iż nasi klienci doceniają wysoką jakość świadczonych przez nas usług.
 • Jako generalny wykonawca troszczymy się o to, aby  ich inwestycje powstawały w ustalonym czasie i budżecie, zgodnie z ideami zrównoważonego budownictwa, były funkcjonalne, bezpieczne, a także kreowały przyjazne ludziom miejsca pracy.
 • Wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania, który spełnia wymagania następujących norm: ISO 9001 (zarządzenia jakością), ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) oraz ISO 45001 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy).

 

Technologia BIM

Technologia BIM

 • Mając na uwadze rosnące wymagania stawiane sektorowi budowlanemu, wdrożyliśmy metodę modelowania informacji o budynku BIM (Building Information Modelling).
 • Technologia BIM usprawnia proces inwestycyjny, począwszy od projektowania, przez harmonogramy i kosztorysowanie, aż po kompleksową realizację i zarządzanie obiektem. Umożliwia całemu zespołowi zaangażowanemu w projekt grupowanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o obiekcie, kosztach i harmonogramach, co zwiększa wydajność i poprawia organizację pracy projektantów oraz zapewnia najwyższą jakość dokumentacji.

It is people that make our company. We are MCKB!

It is people that make our company. We are MCKB!

Dołącz do zespołu

praca@mckb.pl

Nasz zespół

Wiemy doskonale, że najważniejszym i najcenniejszym kapitałem firmy są ludzie. Dzięki odpowiednio dobranym zasobom ludzkim możemy umacniać naszą pozycję na polskim rynku budowlanym. Poziom wiedzy pracowników, ich wykształcenie, motywacja i zaangażowanie stanowią podstawę naszego sukcesu.

Dbamy o stałe podnoszenie poziomu wiedzy specjalistycznej naszego zespołu, która w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem sprawia, że nasi pracownicy należą do grona wybitnych ekspertów w projektowaniu, budownictwie, zarządzaniu kontraktami, bezpieczeństwie pracy i ochronie środowiska.

Our Clients
CNH Industrial 3M ABB SEGRO Avon Cosmetics SCA Hygiene Products SEW-EURODRIVE Wilo Takeda Pharma BSH EDF Nestle Procter & Gamble Amcor Rentsch ŁSSE HT Lancet Reckitt Benckiser Armeton DB Schenker Logistics Koki Europe

Sustainable development

Dbamy o środowisko

Naszym celem jest stworzenie społeczeństwu lepszych warunków do życia i pracy w przyjaznym środowisku.

Podejmujemy się realizacji zrównoważonych projektów, dostosowując do wysokich wymogów systemów certyfikacji LEED i BREAM zarówno sposób organizacji placu budowy, jak i technologię prac budowlanych, uwzględniając indywidualne uwarunkowania środowiskowe dla każdej inwestycji budowlanej.

Działamy odpowiedzialnie i etycznie

Jako firma odpowiedzialna społecznie chcemy dawać dobry przykład działając zawsze z poszanowaniem zasad etycznych i moralnych, traktując wszystkie osoby z szacunkiem i zaufaniem oraz tworząc warunki do indywidualnego rozwoju.

Nasz kodeks postępowania jest zbiorem zasad obowiązujących w naszej firmie. Zawiera reguły dotyczące odpowiedzialności społecznej, właściwego zachowania w miejscu pracy, dozwolonych i niedozwolonych praktyk biznesowych, korzystania z technologii, oprogramowania i respektowania praw autorskich

Kodeks etyki
Polityka CSR

Angażujemy się w pomoc młodym i najmłodszym

Wspieramy osoby najbardziej potrzebujące, a także ułatwiamy utalentowanej młodzieży stawianie pierwszych kroków artystycznych i sportowych.

Pracownicy naszej firmy aktywnie angażują się we wszystkie działania charytatywne udzielając pomocy potrzebującym nie tylko w ramach firmy, ale również indywidualnie.

Write to us


contact