Technologia BIM

Mając na uwadze rosnące wymagania stawiane sektorowi budowlanemu, wdrożyliśmy metodę modelowania informacji o budynku BIM (Building Information Modelling). Technologia BIM usprawnia proces inwestycyjny, począwszy od projektowania, przez harmonogramy i kosztorysowanie, aż po kompleksową realizację i zarządzanie obiektem. Umożliwia całemu zespołowi zaangażowanemu w projekt grupowanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o obiekcie, kosztach i harmonogramach, co zwiększa wydajność i poprawia organizację pracy projektantów oraz zapewnia najwyższą jakość dokumentacji.

 

Zalety technologii BIM:

  • Dzięki wizualizacji i możliwości wirtualnego wejścia do wnętrza obiektu daje stały dostęp do pełnej, aktualnej informacji o każdym z elementów budynku: powierzchni, kubaturze, wyposażeniu, zużyciu materiałów, kosztach budowy.
  • Upraszcza proces projektowy dzięki możliwości testowania w świecie wirtualnym wielu wariantów i schematów oraz umożliwia wybór optymalnego rozwiązania również według kryterium ekonomicznego.
  • Ułatwia podejmowanie decyzji projektowych, szacowanie kosztów inwestycji, opracowanie dokumentacji budowlanej a docelowo również zarządzanie budynkiem poprzez dynamiczną informację uwzględniającą sterowanie instalacjami i konserwację obiektu.
  • Daje możliwość przedstawienia budynków, ich systemów zarządzania i wyposażenia w odpowiedniej skali i dowolnych strukturach.
  • Umożliwia projektowanie budynków energooszczędnych, funkcjonalnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego i ludzi.