Działalność charytatywna

Dobrą tradycją MCKB jest wspieranie osób najbardziej potrzebujących, a także ułatwianie utalentowanej młodzieży pierwszych kroków artystycznych i sportowych. 


Od 2013 roku udzielamy wsparcia świetlicy środowiskowej działającej przy parafii św. Mateusza Ewangelisty w Łodzi. Głównym celem świetlicy jest otoczenie wszechstronną opieką dzieci z ubogich rodzin i zapewnienie im przynajmniej jednego ciepłego posiłku dziennie.


Pracownicy naszej firmy aktywnie angażują się we wszystkie działania charytatywne udzielając pomocy potrzebującym nie tylko w ramach firmy, ale również indywidualnie.