Dbamy o środowisko

Zgodnie z przyjętą polityką środowiskową MCKB dostosowuje procesy, technologie i organizację prowadzenia robót budowlanych do wymogów ochrony środowiska naturalnego.
Istotnym aspektem środowiskowym występującym na każdej budowie są odpady. Tam gdzie to jest możliwe, aby zmniejszyć nasze oddziaływanie na środowisko, stosujemy selektywną zbiórkę odpadów. Tworząc dla budowy plan gospodarki odpadami, zmniejszamy ich ilość oraz ograniczamy zużycie wody i energii świadomie obniżając emisję CO2.

Dbałość o środowisko naturalne w realizacji swych celów biznesowych uwzględniamy poprzez:

  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, szczególnie dotyczących ochrony środowiska,
  • egzekwowanie od dostawców wysokiego poziomu jakości pracy oraz stosowania zasad systemu zarządzania środowiskowego,
  • rzetelne dotrzymywanie zobowiązań jakościowych przy zachowaniu zasady nadrzędności bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego nad produkcją.

Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w MCKB opiera się, w zakresie zarządzania środowiskowego, na wytycznych międzynarodowej normy ISO 14001. Potwierdzeniem zgodności z jej wymaganiami jest certyfikat wydany przez DEKRA Certification Sp. z o.o.

14001-pol-tc-p