Kodeks postępowania

„Kodeks postępowania”– jest podstawowym zbiorem zasad obowiązujących w MCKB. Zawiera reguły dotyczące odpowiedzialności społecznej, właściwego zachowania w miejscu pracy, dozwolonych i niedozwolonych praktyk biznesowych, korzystania z technologii, oprogramowania i respektowania praw autorskich. Jako firma odpowiedzialna społecznie powinniśmy dawać dobry przykład działając zawsze z poszanowaniem zasad etycznych i moralnych,  traktując wszystkie osoby z szacunkiem i zaufaniem oraz tworząc warunki do indywidualnego rozwoju.

 

Nasz kodeks etyki           Nasza Polityka CSR

Kodeks Etyki          politykacsr