Budujemy bezpiecznie

Podstawowym celem polityki BHP w naszej firmie jest ochrona zdrowia i życia pracowników. Dbamy o bezpieczeństwo i zapobiegamy szkodom rzeczowym poprzez ciągłą poprawę i doskonalenie działań na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz podnoszenie poziomu świadomości i doświadczenia naszych pracowników.

Nasz cel nadrzędny realizujemy poprzez:

  • eliminowanie lub minimalizowanie występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi i środowiska w drodze stosowania procedur bezpiecznej pracy, najnowszych technik i narzędzi na stanowiskach pracy oraz oferowania klientom usług opartych na nowoczesnych technologiach i materiałach.
  • dokonywanie systematycznej identyfikacji i oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego oraz podejmowanie działań dla zmniejszenia niebezpieczeństwa wypadku przy pracy.
  • rozwijanie, dzięki szkoleniom pracowników i dostawców, poziomu świadomości w celu eliminacji ryzyka wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia.
  • propagowanie polityki BHP w firmie oraz wśród jej klientów, podwykonawców i dostawców.

Dla wdrożenia polityki BHP Zarząd Spółki zapewnia odpowiednie zasoby i środki, a do realizacji polityki bezpieczeństwa pracy i przyjętych w niej celów zobowiązuje kadrę zarządzającą i pracowników spółki w stopniu odpowiednim do zajmowanego stanowiska i funkcji pełnionej w organizacji.

Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w MCKB opiera się, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na wytycznych międzynarodowej normy OHSAS 18001. Potwierdzeniem zgodności z jej wymaganiami jest certyfikat wydany przez DEKRA Certification Sp. z o.o.

ohsas-pol-tc-p